חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
ביצוע תשלומים
פרויקטים
תיק    תושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

בדיקת צריכת מים מופרזת

אם אתה סבור כי הסכום שנדרשת לשלם בחשבון המים גבוה מהצריכה בפועל, אנו מציעים כי תפעל כך :

  1. במידה ונקראה על ידך קריאה שונה של מד המים מזו הנקובה בחשבון המים, עליך לעדכן  בכתב את מחלקת הגבייה. אנא שים לב למועד בו בוצעה קריאת מד המים, כמצוין על שובר התשלום.

  2. מומלץ לוודא שאין נזילה בצנרת המים הפרטית בנכס. כדי לוודא זאת יש לסגור את כל הברזים בנכס  ולבדוק האם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב, יש להניח שיש נזילה ומומלץ להזמין איש מקצוע שיבדוק ויטפל בכך.

  3. במקרים של נזילה סמויה שהוכחה, רשאי תאגיד המים 'מי יבנה' להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה, זאת בכפוף להמצאת חשבונית מס בדבר תיקון נזילה על ידי אינסטלאטור ולאחר המתנה של תקופת חשבון נוספת, כדי לוודא שאכן חלה ירידה בצריכת המים בנכס. ההתחשבות בנזילת המים היא רשות ואינה חובה, והיא נתונה לשיקול דעתה של התאגיד על פי נסיבות כל מקרה ומקרה, מוגבל לשתי תקופות חיוב בלבד.

  4. מומלץ לבדוק כי לא נעשה שימוש במים שלא כדין על ידי צד שלישי כלשהו. במידה שבבדיקה של איש מקצוע נמצא כי קיים גורם הצורך מים באופן שאינו חוקי (גניבת מים) על הצרכן הרואה עצמו נפגע להתלונן במשטרה.

  5. אם נדמה לך כי מד המים אינו משקף את כמויות המים הנצרכות, אנא פנה למחלקת הגבייה לבדוק את תקינות מד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד