חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
תשלומים גן יבנה
פרויקטים
תשלומים יבנה
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הערכת צריכה

ישנם מקרים בהם, מסיבות שונות, לא ניתן לקבל מידע בדבר הצריכה בפועל במדי המים, המשויכים או הראשיים. במקרים אלה החשבון התקופתי הנשלח לצרכן נערך על בסיס הערכה ולא על בסיס נתוני הצריכה בפועל.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד