חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

הפלרה

הוספת פלואור למים למען בריאות השיניים. על פי תקנות בריאות העם, החל מ- 26.8.14 התאגיד אינו מבצע הפלרה במים אותם הוא מספק לתושבי העיר גבעתים.

שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים להורדה
ביצוע תשלומים
פרויקטים
תיק    תושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד