חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

פרסום

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח 1998 ותקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור) תשס"ט 2009. מפרסם תאגיד 'מי יבנה' באתר האינטרנט את ממצאי דיגום השפכים אשר נערכים במפעלים הכלולים בתוכנית הניטור.
 

מפעלים הכלולים בתוכנית הניטור ומתנגדים לפרסום המידע (בכפוף לעילות הקבועות בחוק ) מתבקשים  להודיע על כך לחברה בכתב בצירוף נימוקים להתנגדות.
 

» לצפייה בתוצאות דיגום שפכי תעשייה לבתי העסק לחץ כאן

 

» מידע נוסף ניתן למצוא באתר של רשות המים ובאתר משרד להגנת הסביבה

שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים להורדה
ביצוע תשלומים
פרויקטים
תיק    תושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד