חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
תשלומים גן יבנה
פרויקטים
תשלומים יבנה
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

דו"חות איכות מים

 

 תקופת הדוח

 שם הדו"ח

קובץ להורדה  

       2020
 

 יבנה וגן יבנה: דוח שנתי 2020
 קובץ
 

      2019

 יבנה וגן יבנה: דוח שנתי 2019

   PDF

 2019

 יבנה וגן יבנה: דוח חצי שנתי 2019

  PDF

 2018

 יבנה וגן יבנה: דוח שנתי 2018

 PDF 

 2018

יבנה וגן יבנה: דוח רבעון רביעי 2018

        PDF

 2018

 

יבנה: דוח חצי שנתי (ינואר-יוני)

 

        PDF

 2017

 יבנה וגן יבנה- שנתי

        PDF

2017

יבנה: דוח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2017

 גן יבנה: דוח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2017

יבנה: דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ )

PDF

 2017

 גן יבנה: דו"ח רבעון ראשון (ינואר-מרץ)

PDF

 2016

 דו"ח שנתי יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2016

דו"ח שנתי גן יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2016

 יבנה: דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

PDF

 2016

 גן יבנה: דו"ח רבעון רביעי (אוקטובר-דצמבר)

PDF

 2016

יבנה: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

PDF

 2016

 גן יבנה: דו"ח רבעון שלישי (יולי -ספטמבר)

PDF

 2016

 דו"ח חצי שנתי (ינואר-יוני)

PDF

 2015

 דו"ח שנתי מרכיבי איכות מים כימיים

PDF

 2015

דו"ח שנתי גן יבנה (ינואר-דצמבר)

PDF

 2015

 

דו"ח שנתי יבנה (ינואר-דצמבר)

 

 PDF

 2014

 דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר)

 PDF

 2013

דו"ח שנתי (ינואר-דצמבר) 

 PDF

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד