חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
מרכז התשלומים
פרויקטים
מידע לתושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

תעריפים

עפ”י כללי תאגידי מים וביוב התש”ע – 2009, החל מיום 01/01/2010 צריכה ביתית כוללת שני תעריפים בלבד של מים:
תעריף מוזל (תעריף 1) ותעריף גבוה (תעריף 2).
 

התעריף המוזל מתייחס לכמות של עד 7 מ”ק הראשונים לחודשיים, כאשר הוא מוכפל במספר הנפשות המוכרות ביחידת הדיור.
התעריף הגבוה מתייחס ליתרת כמות המים שנצרכה ביחידה הדיור בתקופת החשבון.
 
 *עסקים ומוסדות יחויבו בתעריף הגבוה לכל כמות הצריכה בתקופת החשבון.
 
לידיעתכם: מ"ק = מטר מעוקב = 1,000 ליטרים (מכונה גם "קוב").

» לתעריפי המים העדכניים והמחייבים כפי שקובעת רשות המים לחצו כאן:
   
לחץ כאן כדי לראות את התעריפים עבור שירותים מסוימים (נכון לתאריך 01.01.2020) אשר נקבעו בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התשע"א 2011.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד