חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

נוהל אכלוסים חדשים

אכלוס חדש

 
לצורך חיבור מד מים חדש / נוסף לנכס, יש למלא טופס בקשה לאספקת שירותים וחיבור מד מים (מצ"ב ומצוי באתר האינטרנט של התאגיד).
 

במקרה של בית בבניה – יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז ואישור לחיבור מים ממחלקת הנדסה בעירייה (טופס 2 מקורי בלבד!).

 

במקרה של בית פרטי חדש - יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז ואישור לחיבור מים מטעם הועדה המקומית לתכנון ובניה (טופס 4) (רק לאחר ביקור במחלקת הארנונה של העירייה).
 

במקרה של אכלוס דירה חדשה בבניין משותף – יש לצרף לטופס הבקשה צילום ת.ז, טופס הצהרה על מספר נפשות ואישור התקנת מונה מים מהקבלן (כל זאת רק לאחר ביקור במחלקת הארנונה בעירייה). 

 

טופס 204 - התנהלות מול יזם/קבלן

 

 חיבור מד המים מבוצע עד 6 ימי עבודה!

שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים להורדה
ביצוע תשלומים
פרויקטים
תיק    תושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד