חיפושדלג על חיפוש
בר עליוןדלג על בר עליון
שירות לקוחות
הודעות חשובות
טפסים מקוונים
ביצוע תשלומים
פרויקטים
תיק    תושב
דווח על תקלה או מפגע
היערכות בעתות חירום
עמוד הפייסבוק של התאגיד
תוכן העמודדלג על תוכן העמוד

וועדת המכרזים החליטה להתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח בפרויקט החלפת קווי מים וביוב ברח' האצל בגן יבנה.

מכון התקנים הישראלי
עבור לתוכן העמוד